Bee มหัศจรรย์ของผึ้ง

โลกของผึ้ง

ผึ้ง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมอาร์โธรพอด จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ ผึ้งทำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่

มนุษย์รู้จักผึ้งมานาน 7000 ปีแล้ว กษัตริย์ Menes ของอียิปต์โปรดให้ผึ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งอาณาจักรของพระองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาพเป็นส่วนหัวของผึ้งสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร เมื่อเอาสกลเทียบขนาดความกว้างหัวผึ้งแล้ว จะมีขนาด  3.5-4 มิลลิเมตรเท่านั้นเอง ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และฉาบเคลือบทองคำ 99.99%
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

มาดูรายละเอียดส่วนต่างๆ ของส่วนหัวของผึ้งกันค่ะ

a คือส่วนหนวดของผึ้ง

b คือส่วนตาของผึ้ง

c คือส่วนโคนของหนวดของผึ้ง

d คือส่วนผิวด้านหน้าของผึ้ง

e คือส่วนรูจมูกของผึ้ง

f คือส่วนปลายของหนวดผึ้ง

*** เสียดายลืมถ่ายบริเวณปาก จะมีส่วนของงวง และกราม ไว้โอกาสหน้านะค่ะ

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ภาพเป็นส่วนหัวของผึ้งสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และฉาบเคลือบทองคำ 99.99%
จะเห็นส่วนที่เป็นหนวดชัดเจน
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ภาพเป็นปล้องหนวดของผึ้งสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 500 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน) หรือ 0.05 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และฉาบเคลือบทองคำ 99.99%
จะเห็นส่วนที่เป็นปล้องหนวดชัดเจน
หนวด ประกอบข้อต่อและปล้องหนวดขนาดเท่า ๆ กันจำนวน 10 ปล้อง ประกอบเป็นเส้นหนวด ซึ่งจะทำหน้าที่รับความรู้สึกที่ไวมาก
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ภาพเป็นขยายต่อมรับความรูสึกปล้องหนวดของผึ้งสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 750 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และฉาบเคลือบทองคำ 99.99%
จะเห็นส่วนที่เป็นต่อมรับความรูสึกปล้องหนวดชัดเจน
หนวด ประกอบข้อต่อและปล้องหนวดขนาดเท่า ๆ กันจำนวน 10 ปล้อง ประกอบเป็นเส้นหนวด ซึ่งจะทำหน้าที่รับความรู้สึกที่ไวมาก
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ภาพเป็นขยายโคนหนวดของผึ้งสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน) หรือ 0.05 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และฉาบเคลือบทองคำ 99.99%
จะเห็นส่วนที่เป็นโคนหนวดชัดเจน
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ภาพเป็นขยายดวงตาของผึ้งสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน) หรือ 0.05 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และฉาบเคลือบทองคำ 99.99%
จะเห็นส่วนที่เป็นตาชัดเจน
ตารวม มีอยู่ 2 ตา ประกอบด้วยดวงตาเล็ก ๆ เป็นรูปหกเหลี่ยมหลายพันตา รวมกัน เชื่อมติดต่อกันเป็นแผง ทำให้ผึ้งสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้รอบทิศ
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ภาพเป็นขยายผิวบริเวณหน้าของผึ้งสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และฉาบเคลือบทองคำ 99.99%
จะเห็นส่วนที่เป็นผิวบริเวณหน้า และรูขุมขนชัดเจน
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ภาพเป็นขยายบริเวณรูจมูกของผึ้งสายพันธุ์ชนิดหนึ่ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 500 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน) หรือ 0.05 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และฉาบเคลือบทองคำ 99.99%
จะเห็นส่วนที่เป็นบริเวณรูจมูก และรูขุมขนชัดเจน
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ยังมีส่วนที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปคือ
  • ส่วนอก จะกอบด้วยปล้อง 4 ปล้อง ส่วนด้านล่างของอกปล้องแรกมีขาคู่หน้า อมปล้องกลางมีขาคู่กลางและด้านบนปล้องมีปีกคู่หน้าซึ่งมีขนาดใหญ่หนึ่งคู่ ส่วนล่างอกปล้องที่ 3 มีขาคู่ที่สามซึ่งขาหลังของผึ้งงานนี้จะมีตระกร้อเก็บละอองเกสรดอกไม้ และด้านบนจะมีปีกคู่หลังอยู่หนึ่งคู่ที่เล็กกว่าปีกหน้า
  • ส่วนท้อง ส่วนท้องของผึ้งงานและผึ้งนางพญาเราจะเห็นภายนอกเพียง 6 ปล้อง ส่วนปล้องที่ 8-10 จะหุบเข้าไปแทรกตัวรวมกันอยู่ในปล้องที่ 7 ส่วนผึ้งตัวผู้จะเห็น 7 ปล้อง

ที่มาข้อมูล สารานุกรม wikipedia  และถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ผึ้ง,ภาพผึ้ง,หัวผึ้ง,หนวดผึ้ง,ต่อมรับความรู้สึกผึ้ง,ต่อมผึ้ง,ปล้องหนวดผึ้ง,ผิวผึ้ง,จมูกผึ้ง,ตาผึ้ง,รูขุมขนผึ้ง,ผิวหนังผึ้ง,bee

บทความน่าสนใจอื่นๆ
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก
มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก
ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง  คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
บ้านและสวนสวย คลิก

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s