วิเคราะห์ผลส้ม ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS

ส้มจิ๊ด ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX

การถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป ส่วนใหญ่ภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพ SEI
ตัวอย่าง ที่ถ่ายจะต้องนำไฟฟ้า ถ้าไม่นำก็ต้องทำให้นำไฟฟ้า ด้วยวิธีการเอาไปฉาบเคลือบทอง ทองคำขาว
แพทตินัม คาร์บอน และอื่นๆให้นำไฟฟ้าได้ แล้วใช้กล้องในโหมดความเป็นสูญญากาศสูงในการถ่าย
หรือ High vacuum SEM ในระดับสูญญากาศ 9.6×10-5 Pa.(พาสคาล)
แต่เรามาดูการถ่ายภาพกับตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้ากัน ตัวอย่างที่เรานำมาถ่ายกันก็คือส้มจี๊ด แต่เป็นผลที่ยังเล็กๆ
อยู่นะค่ะ แล้วใช้กล้องในโหมดความเป็นสูญญากาศต่ำในการถ่าย หรือ Low vacuum SEM เรารู้จักในชื่ออื่นๆ
ว่า LV SEM, VP SEM, N SEM, E SEM และ WET SEM ตามแต่ยี่ห้อของกล้องจุลทรรศน์ฯ

Low vacuum ในระดับสูญญากาศ 6 – 270  Pa.(พาสคาล) บางรุ่นจะมากกว่า 270 Pa.

โหมดการถ่ายภาพ ภาพจะเป็น BEI COMPO, BEI COMPO+Shadows, BEI TOPO
และ BEI TOPO+Shadows (www.dosem24hr.com)

ลักษณะส้มที่เรานำมาวิเคราะห์

ตามภาพ เป็นสายพันธุ์ที่เราเห็นทั่วไป กับร้านขายต้นไม้ผล ต้นไม้ประดับทั่วไป

อีกภาพ

แต่ลักษณะส้มที่เรานำมาถ่าย เราจะศึกษากันที่ผลลูกเล็กกันค่ะ ตามภาพล่างค่ะ

การเตียมตัวอย่างไม่ยากค่ะ แค่เก็บส้มอย่างระมัดระวัง อย่างให้มือโดนบริเวณที่เราจะถ่ายภาพ และวิเคราะห์ธาตุ
ตามภาพ เราจะนำผลส้ม มาติดกับแท่นวางตัวอย่าง STUB ที่ไม่นำไฟฟ้าเหมือนกัน ขนาดของผลประมาณ
ครึ่งเซ็น 5-6 มิลลิเมตร

เราจะศึกษาผลส้ม 2ด้าน ด้านข้างและด้านบน เรานำผลส้มติดด้วยเทปกาวธรรมดา ไม่ต้องใช้เทปกาวที่นำ ไฟฟ้าได้
ตามภาพที่เห็นเป็นใบ ไม่ใช่ใบส้มนะค่ะ แต่เป็นใบหัวใจล้านดวงจะเป็นบทความต่อไปค่ะ

ตามภาพเป็นส้มจี๊ด ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 15 เท่า สเกล 1 mm  มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO แรงดันของสูญญากาศ  40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ปรับ Contrast และ Brightness ของภาพเพิ่มเติม ตามภาพเราจะเห็นคราบและเม็ดสีขาวเกาะติดอยู่ แต่
เรายังไม่ทราบว่าเป็นอะไร เราจะวิเคราะห์ EDS,EDX อีกครั้งทีนี้ก็จะทราบแล้วละค่ะ ว่าเป็นอะไร

ตามภาพเป็นขั้วส้มจี๊ด ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO แรงดันของสูญญากาศ  40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นขั้วส้มจี๊ด ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 75 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO แรงดันของสูญญากาศ  40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นผิวส้มจี๊ด ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO แ รงดันของสูญญากาศ  40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นด้านบนส้มจี๊ด ด้านที่ดอกส้มหลุดออกไป
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO แรงดันของสูญญากาศ  40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นด้านบนส้มจี๊ด ด้านที่ดอกส้มหลุดออกไป
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 75 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO แรงดันของสูญญากาศ  40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

เราจะวิเคราะห์ผิวของลูกส้มกันดู ตำแหน่งที่เราจะวิเคราะห์คือตำแหน่งตามภาพด้านล่างค่ะ


วิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ สเป็คตรัมตามภาพ

ผลการวิเคราะห์จุดนี้จะพบ O ออกซิเจน,Si ซิลิกอน,Ca แคลเซียม ,Al อลูมิเนียม, K โปแตสเซียม, C คาร์บอน
และ S ซัลเฟอร์


วิเคราะห์เชิงปริมาณเราจะได้ ผลตามภาพ
ยกตัวอย่างจะมีปริมาณธาตุ  K โปแตสเซียม อยู่ 2.24 % (ดู Element %)


วิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบแท่งกราฟเราจะได้ ผลตามภาพ

ตามจุดที่เราวิเคราะห์ ถ้าเราวิเคราะห์แบบ Mapping ต่อเราก็จะทราบตำแหน่งของแต่ละธาตุได้
ตามภาพ ช่องซ้ายสุดบนจะเป็นภาพ BEI COMPO

วิธีการดู Mapping เราจะดูช่องของภาพ BEI COMPO เทียบกับช่องธาตุแต่ละตัว ตามภาพเราทำการ map
ทั้งหมด 6 ธาตุ
ยกตัวอย่างเราดูช่อง S ซัลเฟอร์ บริเวณใดที่สีโทนสว่างจะมีซัลเฟอร์อยู่ สว่างมากมีปริมาณมาก
สว่างน้อยมีน้อยสีมืดหรือดำ
คือตำแหน่งนั้นๆไม่มีซัลเฟอร์ ตามภาพช่องS ซัลเฟอร์ เทียบกับภาพ BEI COMPO
แล้วจะเป็นตำแหน่งเม็ดสว่างด้านบนขวา
มือบน ถ้าเทียบกับตำแหน่ง Ca แคลเซียมแล้ว จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

โอกาสหน้าจะเอาภาพ ใบของหัวใจล้านดวงมาถ่ายให้เห็นถึงลักษณะปากใบ กับบทความหน้าค่ะ

**************************************************************************
ส้ม,ส้มจี๊ด,ผิวส้ม,วิเคราะห์ธาตุส้ม,ภาพส้มจากSEM,ภาพถ่ายส้มจากSEM

บทความน่าสนใจอื่นๆ

ส้มจิ๊ดถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM และวิเคราห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX คลิก
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก
มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก

ปากดีของมดดำ คลิก
ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง  คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
บ้านและสวนสวย คลิก

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s