ประมาณราคาก่อนเข้ารับบริการ Do SEM

sem

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการรับบริการจาก Do SEM 24hr.   โดยเราสามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้ก่อน 3 แบบ ดังนี้

A. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อสอบถามรายละเอียด ค่าบริการ ทางเบอร์ Hot Line : 08-2703-2957 ทุกวัน 8.00-21.00 น.  

sem

B. คำนวณราคาด้วยตัวเอง


B1 ต้องการใช้บริการทำ SEM ,ส่องSEM, หรือถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM      

B1.1  ใช้เครื่องโหมดความเป็นสูญญากาศสูง High Vacuum (HV SEM) รหัส : SEM001
กรณีตัวอย่างนำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง HV SEM + จำนวนภาพ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) – (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน) x ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ………….. บาท
กรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง HV SEM + ค่าฉาบเคลือบทอง + จำนวนภาพ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) – (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) x ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ………….. บาท
 B1.2  ใช้เครื่องโหมดความเป็นสูญญากาศต่ำ LV Vacuum (LV SEM)  รหัส : SEM002

กรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง LV SEM  + จำนวนภาพ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) – (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) x ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ………….. บาท

B2 ต้องการใช้บริการทำ SEM ,ส่องSEM, หรือถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ

 B2.1  ใช้เครื่องโหมดความเป็นสูญญากาศสูง High Vacuum (HV SEM) พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ  รหัส : SEM003

กรณีตัวอย่างนำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง HV SEM พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ + จำนวนภาพ + จำนวนจุดและแบบการวิเคราะห์ธาตุ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) – (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) x ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ………….. บาท

กรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง HV SEM พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ + ค่าฉาบเคลือบทอง + จำนวนภาพ +จำนวนจุดและแบบการวิเคราะห์ธาตุ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) – (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) x ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ………….. บาท

B2.2  ใช้เครื่องโหมดความเป็นสูญญากาศต่ำ LV Vacuum (LV SEM)  พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ  รหัส : SEM004

กรณีตัวอย่างไม่นำไฟฟ้า : ( ค่าใช้ชั่วโมงเครื่อง LV SEM  พร้อมเครื่องวิเคราะห์ธาตุ + จำนวนภาพ + จำนวนจุดและแบบการวิเคราะห์ธาตุ + ค่าบันทึกข้อมูล + ค่าแผ่น CD/DVD ) – (%ส่วนลด / โปรโมชั่นประจำเดือน ) x ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ………….. บาท

C. เช็คราคาผ่านระบบสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ป จะเป็นระบบเช็คราคาและส่งเมล์กลับอัตโนมัติ ตามรายละเอียดด้านล่าง
หมายเหตุ : เช็คราคาแบบนี้ เป็นราคาที่ยังไม่หักส่วนลดตามโปรโมชั่น และบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.เช็คอัตราค่าบริการจาก “งานบริการ”จากเมนูหลักด้านบน หรือ “หมวดหมู่งานบริการ/สินค้า” ทั้งหมด 5หมวด 40 รายการ

2.เลือกรายการที่เราจะรับบริการ เช่นเราเลือกที่ “ใช้เครื่อง SEM ในโหมด HV”  จะปรากฎรายละเอียดอย่างย่อและราคาปกติ

3.คลิกที่ BUY NOW เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด และจะมีตัวเลือกราคาทั้งหมด 12 ระดับราคา ให้เราเลือกช่วงเวลา และระยะเวลา หรือจำนวนที่เราต้องการ

4.ตัวอย่างเช่น เราเลือก “ราคาปกติ 8.00-17.00 น.ชั่วโมงละ   1200 บาท” เลือกเสร็จแล้วเราลงมา ใส่จำนวน ด้านล่างสุด สมมุติเราเลือก 1ชั่วโมง หลังจากนั้นคลิก BUY NOW อีกครั้ง ก็จะเจอ “รายละเอียดสินค้าในตะกร้าของท่าน” ตามที่เราเลือกไว้ข้างต้น

5.จากหน้า “รายละเอียดสินค้าในตะกร้าของท่าน” เราสามารถเช็คหรือทำรายการอื่นๆ โดยการคลิก “เลือกทำรายการต่อ” เพื่อเพิ่มรายการเช็คหรือสั่งซื้อ ,เราสามารถแก้ไขจำนวนจากหน้านี้ได้ ตรงช่องจำนวนให้ใส่ตัวเลขลงไป แก้ไขเสร็จต้องคลิก “อัพเดต”  ,กรณีต้องการลบรายการที่เราเลือกก่อนหน้าให้คลิกที่ “ลบรายการทั้งหมด”

6.เมื่อได้รายการที่ต้องการครบแล้ว คลิกที่“CHECKOUT” จะมี “สถานที่จัดส่งสินค้า” และ “ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ” ที่เราจะต้องกรอกให้ครบ เสร็จแล้วกด “Submit”

7.จะมี E-mail หัวข้อเรื่อง “รายการเช็ค​ค่าบริการ และสั่งซื้​อสินค้าจาก​เว็บไซต์  www.dosem24hr.com  ” ตอบกลับจากwebmaster@dosem24hr.com และ dosem24hr@hotmail.com  ตามรายการที่เราเช็คกับ Do SEM เราจะได้หมายเลข/เลขที่สั่งซื้อ 12 หลัก เพื่อเป็นเลขอ้างอิง ในการติดต่อกลับกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดหมายวันเวลาการรับบริการ ต่อไป หรือสั่งพิมพ์รายการเพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับบริการ

8.ข้อควรระมัดระวังในการเลือกรายการ ในห้วข้อการทำ Mapping และ Line scan เนื่องจาก Do SEM ให้บริการ 2 แบบคือ1. MappingและLine scan แบบ Speed map ที่จะเหมือนสถาน/สถาบันให้บริการอื่นๆให้บริการอยู่ ที่จะบอกได้เพียงว่ามีธาตุนั้นๆมากน้อยบริเวณใด แต่ไม่สามารถ element % แต่บอกเป็นค่า cts.(counts)แทนเทียบกับ Colour key 2.MappingและLine scan แบบ Quant map จะสมารถบอก element %ได้บนตำแหน่งภาพได้เลยเทียบกับ Colour key ตัวอย่างเช่นสีเขียวบนภาพ element% = 20 % สีแดง = 80 % เป็นต้น

** MappingและLine scan แบบ Speed map ใช้เวลาทำ 2-10 นาที/ตำแหน่ง

***MappingและLine scan แบบ Quant map ใช้เวลาทำ 4-6 ชั่วโมง/ตำแหน่ง (ตัวอย่างจะต้องไม่ burn และcharge upง่าย )

SEM
รายละเอียดหลักของเครื่อง SEM /EDS ก่อนเข้ารับบริการจาก Do SEM ค่ะ
1.SEM HV (High Vacuum)Mode:   รหัส : SEM001
**อัตราค่าบริการคลิก Buy now จะมีข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งส่วนลดพิเศษ สำหรับนักศึกษา **

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ เป็นต้น เหมาะสำหรับตัวอย่างชีว,ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์,งานวัสดุต่างๆ,โลหะ,ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ ตัวอย่างที่จะดูต้องการฉาบเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าก่อนดู,

SEM HV Mode: คิดอัตราค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3×3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMเท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

2.SEM LV (Low Vacuum)Mode: รหัส : SEM002

ใช้เครื่อง SEM LV Mode เหมาะสำหรับตัวอย่างชีว, ตัวอย่างที่ไม่ต้องการฉาบเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้าก่อนดู, ไม่ต้องการทำลายตัวอย่าง

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์ ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ เป็นต้น
SEM LV Mode: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3×3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะการใช้เครื่อง SEM เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

3. ใช้เครื่อง SEM HV Mode+EDS รหัส : SEM003

เหมาะสำหรับตัวอย่างชีว,ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์,งานวัสดุต่างๆ,โลหะ,ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ  ตัวอย่างที่จะดูต้องการฉาบเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าก่อนดู,

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์   ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นต้น

SEM HV Mode+EDS:  คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3×3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

4.ใช้เครื่อง SEM LV Mode+EDS รหัส : SEM004

เหมาะสำหรับตัวอย่างชีว, ตัวอย่างที่ไม่ต้องการฉาบเคลือบผิวตัวอย่างให้นำไฟฟ้าก่อนดู, ไม่ต้องการทำลายตัวอย่าง

ใช้ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์   ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นต้น
SEM LV Mode+EDS:  คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง

ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3×3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้

ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อน Do SEMเช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ

*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง

บทความน่าสนใจอื่นๆ

สาละ สาละลังกา สาละอินเดีย หรือ ลูกปืนใหญ่ (Cannonball,Sal Tree) คลิก
Failure Analysis วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ ด้วยเครื่อง SEM,EDS  คลิก   
มด,มดคันไฟ ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯกำลังขยายสูง SEM คลิก
ห็บหมัด, Tick,bush tick, cattle tick,paralysis tick คลิก
วิเคราะห์ปูนซีเมนต์ Cement ด้วยเครื่อง SEM และ EDS/EDX คลิก
กระดาษ เยื้อกระดาษ วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และ EDSคลิก
Detector Cool Down สำหรับเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS/EDX คลิก Detector warm up สำหรับ OXFORD EDS คลิก
EDS ,EDX resolution check มาเช็คสุขภาพเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX กัน คลิก
มหัศจรรย์หนอนผีเสื้อ” วงศ์ Tineidae ” ผ่านกล้องจุลทรรศน์ คลิก
CAMEO คือเทคนิคการวิเคราะห์เฟสของวัสดุ เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS,EDX คลิก
โหมดภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด คลิก
การวิเคราะห์ธาตุ ตามแนวกำหนดเส้นส่องกราดแบบ Linescan คลิก
การวิเคราะห์การกระจายตัว และหาตำแหน่งของสาร/ธาตุ ด้วยวิธีการ Mapping คลิก
ส้มจิ๊ดถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM และวิเคราห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX คลิก
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก
มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก
ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง  คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
บ้านและสวนสวย คลิก

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

We are a leading Sevice of Scientific, Industrial Instrument and Scanning electron microscope SEM,EDS,EDX,SemAfore,Sputter coater. We operate in Thailand countries.Our service technicians work in the Do SEM Lab and field with the customers. Our well-trained highly skilled technicians are always ready to offer the best technical support and advice. Let our service help you eliminate downtime and improve your quality. our service help you all 24 hr.

Do SEM บริการเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง, บริการเครื่องเซ็ม, รับทำเซ็ม, ให้บริการ SEM, ให้บริการ EDS, ให้บริการ SemAfore, ให้บริการ Sputter coater, ทำSEM, ทำEDS, ทำSemAfore, ทำSputter coater, ดูSEM, ดูEDS, ดูSemAfore, ฉาบทองSputter coater, รับทำSEM, รับวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS, รับฉาบเคลือบทอง ,ภาพดิจิตอลไฟล์ SemAfore ไฟล์BMP,JPEG,TIFF, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกำลังขยายสูง, กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป, ทำ Line scan, ทำmapping, ทำ Auto beam, ทำ Quant line scan, ทำ Quant mapping, วัดขนาดภาพ SEM, วัดขนาดภาพเซ็มด้วยsemafore, รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ EDS OXFORD เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม Detection limit 0.1% ,JEOL SEM, อัตราค่าบริการเครื่อง EDS,อัตราค่าบริการ SEM, อัตราค่าบริการ SEMAFORE, อัตราค่าบริการ SPUTTER COATER, อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป, อัตราค่าบริการเครื่องเซ็ม, บริการทำmapping, บริการทำlinescan, บริการsem 24ชั่วโมงไม่มีหยุด,

จองคิวเข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM

จองคิว ติดต่อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามรายละเอียด และเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างค่ะ

และช่องทางสื่อสารออนไลน์ www.dosem24hr.com , Facebook, Twitter, Google+ , Google + เพจ ,Blogger,  Linkedin, WordPress, Bloggang, OKBlog , ExteenBlog และอื่นๆ

จองคิวใช้เครื่อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป
จองคิวใช้เครื่อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป

ขั้นตอนการจองคิวเข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEMของ Do SEM 24hr.


A : ขั้นตอนการจองคิว แบบด่วน ต้องการเข้ารับบริการภายใน 24 ชั่วโมง – 10 วัน

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียดตามข้อ2 จาก Do SEM ให้ท่านรีบดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมงให้ส่ง SMS หรืออีเมล์ ส่งรายละเอียดของท่าน  ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัว ชื่อสถาบัน บริษัทห้างร้าน เบอร์มือถือ อีเมล์ ช่วงวันเวลาที่จอง ที่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Do SEM ไว้ก่อนหน้า เข้าเบอร์ Hotline : 09-6652-4569 หรือ ทางอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com และ dosem24hr@hotmail.com เพื่อขอรับจองคิว ถ้าไม่ทำภายใน 3 ชั่วโมง ทาง Do SEM ขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกคิว
4. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการเข้ารับบริการ ตามSMS หรืออีเมล์ จองคิวที่ท่านให้รายละเอียดนั้นว่าง การจองคิวจะสมบูรณ์ได้
เมื่อท่านได้รับการยืนยัน และติดต่อกลับจาก DoSEM แล้วเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำในการจอง 50% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป

B : ขั้นตอนการจองคิว แบบปกติ รอคิว 11 วันแต่ไม่เกิน 21 วัน

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียด จาก Do SEM ให้ท่านดำเนินการ Down load แบบฟอร์มจองคิวรับบริการฟอร์มจาก Do SEM
คลิกDown load : Do SEM services form.doc หรือ Do SEM services form.pdf เพื่อส่งอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com และdosem24hr@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-2832-3688 กลับให้เจ้าหน้าที่
4. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการตามแบบฟอร์มการจองคิวที่ท่านกรอกรายละเอียด จะสมบูรณ์เมื่อ ได้รับการจองและ
ยืนยันจาก DoSEM แล้ว
5. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำ 40% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป

C : ขั้นตอนการจองคิว แบบต้อง รอคิวเกิน 22 วันขึ้นไป

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียด จาก Do SEM ให้ท่านดำเนินการ Down load แบบฟอร์มจองคิวรับบริการฟอร์มจาก Do SEM
คลิกDown load : Do SEM services form.doc หรือ Do SEM services form.pdf เพื่อส่งอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com  และdosem24hr@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-2832-3688 กลับให้เจ้าหน้าที่
4. ชำระค่ามัดจำการจองคิว 20 % ของค่าบริการโดยประมาณ (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
5. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการตามแบบฟอร์มการจองคิวที่ท่านกรอกรายละเอียด จะสมบูรณ์เมื่อDoSEMได้รับการ
ชำระเงินมัดจำจากท่าน และยืนยันกลับจาก DoSEM แล้ว
6. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ 
C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำ 30% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป
7. สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำเมื่อท่านผิดนัด และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของ Do SEM

** เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจองคิว ได้คิวเร็ว ไม่รอคิวนาน  ควรศึกษาดูรายละเอียด อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM/EDS เบื้องต้น ก่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

การเดินทาง มาดูเซ็ม Do SEM

เส้นทางที่ผ่าน Do SEM

1.สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวตามแผนที่ด้านล่าง เข้าได้ 2 ทาง ทางคลองหลวง และทางรังสิต-นครนายก
    คลิกดูแผนที่ของ www.dosem24hr.com ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า  พิกัด 14.027287 , 100.663648

2.สามารถเดินทางด้วย รถประจำทางปรับอากาศ สายปอ. 187  รังสิตคลองสาม – ท่าน้ำสี่พระยา

•เริ่มจาก หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3 – ท่าน้ำสี่พระยา
•เริ่มต้นจากหมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง 3 ไปตามถนนเลียบคลอง ๓ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต – นครนายก) กลับรถไปตามเส้นทางเดิม ถึงรังสิต ลอดใต้สะพานข้ามคลองรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ขึ้นสะพานกลับรถไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนดินแดง ถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท ถึงแยกสามย่าน ไปตามถนนสี่พระยา แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์ แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามซอยเจริญกรุง 30 จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำสี่พระยา

วิ่งผ่าน ม.จุฬาลงกรณ์ และ ม.เกษตรศาสตร์ มก. http://propsops.com/event/busline/187.php

3.สาย 1154 จากฟิวเจอร์/ เมเจอร์รังสิต -คลองสาม-ขนส่งคลองหลวง (ถนนรังสิต – นครนายก)

4.รถตู้วินฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต-คลองสาม คันที่ผ่าน ม.พฤกษา12 ม.เอื้ออาทร ม.วรารักษ์

5.เดินทางด้วยแท็กซี่ มาหมู่บ้านพกฤษา 12 พิกัด 14.027287 , 100.663648

ส่วนที่ผ่าน ทางเข้าคลองสาม (ถนนรังสิต – นครนายก)
1.สาย ปอ. 538   อนุเสาวรีย์-คลองหก (ถนนรังสิต – นครนายก) ลงปากทางคลองสาม ต้องต่อรถสองแถวสีเขียวปากทาง
2.สาย 188   จตุจักร-คลองหก (ถนนรังสิต – นครนายก) ลงปากทางคลองสาม ต้องต่อรถสองแถวสีเขียวปากทาง
3.สาย 1156 รังสิต-คลองสิบหก ปรับอากาศ (ถนนรังสิต – นครนายก) ลงปากทางคลองสาม ต้องต่อรถสองแถวสีเขียวปากทาง

ส่วนที่ผ่าน ทางเข้าคลองสาม  (คลองหลวง ฝั่งวัดธรรมกาย)
1.สาย 1008  รังสิต-หนองเสือ (ถนนคลองหลวง ฝั่งวัดธรรมกาย) ลงปากทางคลองสาม เดินข้ามฝาก ต่อรถสองแถวสีเขียว
   จากตลาดรังสิตด้านตะวันตก หรือ ฝั่งห้างเทสโก้โลตัส รังสิต ให้ขึ้นรถเมล์ ธรรมดา สีเขียว สาย ๑๐๐๘ (รังสิต- หนองเสือ)
1008 จะวิ่งผ่านโลตัส รังสิต  ม.กรุงเทพรังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ผ่านแยกบางขันธ์ แม็คโครตลาดไท วัดธรรมกาย และปากทางคลองสาม
*** สามารถใช้รถเมล์ปรับอากาศ ถึง โลตัสรังสิต หรือแยกบางขันธ์ ด้วยสาย ๒๙, ๓๙, ๕๑๐, ๕๒๐ รถเมล์ธรรมดา ถึงแยกบางขันธ์ สาย ๒๙, ๓๙, ๓๕๖
แล้วต่อสาย 1008 ต่อ

จุดสังเกตุ

1.ถ้าเดินทางจากปากทางคลองสาม ฝั่งคลองหลวง วิ่งตามถนนเลียบคลองสาม ด้านซ้ายเป็นคลอง จะผ่าน รร.สารสาสน์ อยู่ด้านซ้ายฝั่งคลอง
(800 เมตรจากถนนใหญ่) จากนั้นผ่านวัดเกิดด้านขวา( 1.7 กม.จากถนนใหญ่) ผ่านม.พฤกษา13 ด้านขวา และสังเกตุขวา ผ่านบิ๊กซีคลองสาม
( 3.5 กม.จากถนนใหญ่) หลังจากนั้นผ่าน ม.ภัสสร2 ภัสสร1 ม.เอื้ออาทร และภัสสร12อยู่ด้านขวา ( 4.2 กม.จากถนนใหญ่) เข้ามาในหมู่บ้าน
ภัสสร12 อยู่ซอย 5 เลขที่ 87 เป็น Home Office
2.ถ้าเดินทางจากปากทางคลองสาม ฝั่งรังสิต-นครนายก ปากทางมีป้ายบิ๊กซีคลองสาม และหน้าม.ภัสสร4 (วินสองแถว)วิ่งตามถนนเลียบคลองสาม
ด้านขวาเป็นคลอง เข้ามาประมาณ 2 กม.จะผ่าน ม.Inizio และม.บารนี อยู่ด้านขวา อีกประมาณเกือบ 2 กม. ด้านซ้ายจะเป็นม.วรารักษ์ รร.สามัคคี
และรั่วรร.สามัคคีติดกัน จะเป็นหมู่บ้านภัสสร 12 (ประมาณ 4.8 กม.จากถนนใหญ่ รังสิต-นครนายก)  เข้ามาในหมู่บ้านภัสสร12 อยู่ซอย 5 เลขที่
87 เป็น Home Office

สถานที่ตั้ง dosem24hr.
ที่ตั้ง : 35/87 หมู่.2 ต.คลองสาม ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :  12120
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  0-2832-3687 (จ-ศ 08.00-16.00น.)
แฟกซ์ :  0-2832-3688
โทรศัพท์มือถือ : Hotline : 09-6652-4569 ( ทุกวัน 08.00-21.00 น.)
อีเมล์:  webmaster@dosem24hr.com
อีเมล์:  dosem24hr@hotmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.dosem24hr.com
                      แผนที่ : และสถานที่ใกล้เคียง อยู่ใกล้ Big C คลองสาม , Lotus express คลองสาม ,ดรีมเวิล์ด และฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

 ดาวน์โหลดแผนที่ Do SEM ขนาดใหญ่ และวิธีการเดินทางมา Do SEM ไฟล์ PDF. คลิกค่ะ  Do SEM 24 hrs MAP.pdf  เอกสาร 3 หน้า

แผนที่ Do SEM เดินทางมาส่อง SEM

แผนที่เดินทางมารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Do SEM

แผนที่ Do SEM

Do SEM MAP แผนที่มาส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แผนที่จาก Google ค่ะ


คลิกดูแผนที่ของ 
www.dosem24hr.com ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ


ติดตามเราได้ทาง FACEBOOK dosem24hr. โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน คลิก Like,
เพื่อติดตาม เราแล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง FACEBOOK madosem. โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน คลิก Like,
เพื่อติดตาม เราแล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง FACEBOOK จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน คลิก Like,
เพื่อติดตาม เราแล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราทาง Twitter ได้ 24 ชั่วโมงค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Twitter ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน แล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Google + ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน แล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Google + เพจได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน แล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Google Trader  ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน แล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Linkedin ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง dosem.wordpress ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง OK Nation Blog ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Bloggang ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง ExteenBlog ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง วิชาการ.คอม ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Tarad.com ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง B2B ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง velamall ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง dealfish ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง Pantipmarket ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง Pantip Learn,share & Fun ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
 *********************************************************************************************************
บทความน่าสนใจอื่นๆวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX คลิก
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก 
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก 
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก
มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก 
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก
ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก 
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก

บริการเครื่อง SEM,EDS,SemAfore,Sutter coater ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด คลิกค่ะ

 

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

We are a leading Sevice of Scientific, Industrial Instrument and Scanning electron microscope SEM,EDS,EDX,SemAfore,Sputter coater. We operate in Thailand countries.Our service technicians work in the Do SEM Lab and field with the customers. Our well-trained highly skilled technicians are always ready to offer the best technical support and advice. Let our service help you eliminate downtime and improve your quality. our service help you all 24 hr.

Do SEM บริการเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง, บริการเครื่องเซ็ม, รับทำเซ็ม, ให้บริการ SEM, ให้บริการ EDS, ให้บริการ SemAfore, ให้บริการ Sputter coater, ทำSEM, ทำEDS, ทำSemAfore, ทำSputter coater, ดูSEM, ดูEDS, ดูSemAfore, ฉาบทองSputter coater, รับทำSEM, รับวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS, รับฉาบเคลือบทอง ,ภาพดิจิตอลไฟล์ SemAfore ไฟล์BMP,JPEG,TIFF, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอน, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกำลังขยายสูง, กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป, ทำ Line scan, ทำmapping, ทำ Auto beam, ทำ Quant line scan, ทำ Quant mapping, วัดขนาดภาพ SEM, วัดขนาดภาพเซ็มด้วยsemafore, รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ EDS OXFORD เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม Detection limit 0.1% ,JEOL SEM, อัตราค่าบริการเครื่อง EDS,อัตราค่าบริการ SEM, อัตราค่าบริการ SEMAFORE, อัตราค่าบริการ SPUTTER COATER, อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป, อัตราค่าบริการเครื่องเซ็ม, บริการทำmapping, บริการทำlinescan, บริการsem 24ชั่วโมงไม่มีหยุด,