Contact Us.

จองคิว ติดต่อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามรายละเอียด และเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างค่ะ

และช่องทางสื่อสารออนไลน์ www.dosem24hr.com , FacebookTwitterGoogle+ , Google + เพจ ,BloggerWordPressBloggangOKBlog , ExteenBlog และอื่นๆ

จองคิวใช้เครื่อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป
จองคิวใช้เครื่อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป

ขั้นตอนการจองคิวเข้ารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEMของ Do SEM 24hr.


A : ขั้นตอนการจองคิว แบบด่วน ต้องการเข้ารับบริการภายใน 24 ชั่วโมง – 7 วัน

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียดตามข้อ2 จาก Do SEM ให้ท่านรีบดำเนินการภายใน 3 ชั่วโมงให้ส่ง SMS หรืออีเมล์ ส่งรายละเอียดของท่าน  ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัว ชื่อสถาบัน บริษัทห้างร้าน เบอร์มือถือ อีเมล์ ช่วงวันเวลาที่จอง ที่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Do SEM ไว้ก่อนหน้า เข้าเบอร์ Hotline : 09-6652-4569 หรือ ทางอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com และ dosem24hr@hotmail.com เพื่อขอรับจองคิว ถ้าไม่ทำภายใน 3 ชั่วโมง ทาง Do SEM ขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกคิว
4. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการเข้ารับบริการ ตามSMS หรืออีเมล์ จองคิวที่ท่านให้รายละเอียดนั้นว่าง การจองคิวจะสมบูรณ์ได้
เมื่อท่านได้รับการยืนยัน และติดต่อกลับจาก DoSEM แล้วเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำในการจอง 50% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป

B : ขั้นตอนการจองคิว แบบปกติ รอคิว 8 วันแต่ไม่เกิน 21 วัน

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียด จาก Do SEM ให้ท่านดำเนินการ Down load แบบฟอร์มจองคิวรับบริการฟอร์มจาก Do SEM
คลิกDown load : Do SEM services form.doc หรือ Do SEM services form.pdf เพื่อส่งอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com และdosem24hr@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-2832-3688 กลับให้เจ้าหน้าที่
4. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการตามแบบฟอร์มการจองคิวที่ท่านกรอกรายละเอียด จะสมบูรณ์เมื่อ ได้รับการจองและ
ยืนยันจาก DoSEM แล้ว
5. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำ 40% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป

C : ขั้นตอนการจองคิว แบบต้อง รอคิวเกิน 21 วันขึ้นไป

1. ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ Do SEM เพื่อเช็คตารางงาน
2. เจ้าหน้าที่ Do SEM จะให้คิววัน เวลาที่สะดวกและเครื่องว่าง
3. หลังจากได้คิวและรายละเอียด จาก Do SEM ให้ท่านดำเนินการ Down load แบบฟอร์มจองคิวรับบริการฟอร์มจาก Do SEM
คลิกDown load : Do SEM services form.doc หรือ Do SEM services form.pdf เพื่อส่งอีเมล์ webmaster@dosem24hr.com  และdosem24hr@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-2832-3688 กลับให้เจ้าหน้าที่
4. ชำระค่ามัดจำการจองคิว 20 % ของค่าบริการโดยประมาณ (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
5. รอเจ้าหน้าที่ DoSEM ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า วันและเวลาที่ท่านต้องการตามแบบฟอร์มการจองคิวที่ท่านกรอกรายละเอียด จะสมบูรณ์เมื่อDoSEMได้รับการ
ชำระเงินมัดจำจากท่าน และยืนยันกลับจาก DoSEM แล้ว
6. สงวนสิทธิ์กรณี หากท่านไม่มาตามนัด ผิดนัด เราจะยกเลิกการจองคิวออกไปไม่มีกำหนด และจะขึ้นบัญชีลูกค้าผิดนัดไว้ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยและท่านจะมีสิทธิ์
การจอง ครั้งต่อไปตามข้อ C : เท่านั้น และต้องวางเงินมัดจำ 30% ของค่าบริการโดยประมาณ ในการจองครั้งต่อไป
7. สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำเมื่อท่านผิดนัด และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของ Do SEM

** เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจองคิว ได้คิวเร็ว ไม่รอคิวนาน  ควรศึกษาดูรายละเอียด อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM/EDS เบื้องต้น ก่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

การเดินทาง มาดูเซ็ม Do SEM

เส้นทางที่ผ่าน Do SEM

1.สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวตามแผนที่ด้านล่าง เข้าได้ 2 ทาง ทางคลองหลวง และทางรังสิต-นครนายก
    คลิกดูแผนที่ของ www.dosem24hr.com ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า  พิกัด 14.027287 , 100.663648

2.สามารถเดินทางด้วย รถประจำทางปรับอากาศ สายปอ. 187  รังสิตคลองสาม – ท่าน้ำสี่พระยา

•เริ่มจาก หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3 – ท่าน้ำสี่พระยา
•เริ่มต้นจากหมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง 3 ไปตามถนนเลียบคลอง ๓ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต – นครนายก) กลับรถไปตามเส้นทางเดิม ถึงรังสิต ลอดใต้สะพานข้ามคลองรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ขึ้นสะพานกลับรถไปตามถนนพหลโยธิน ผ่านห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนดินแดง ถนนราชวิถี ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท ถึงแยกสามย่าน ไปตามถนนสี่พระยา แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงศ์ แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามซอยเจริญกรุง 30 จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำสี่พระยา
วิ่งผ่าน ม.จุฬาลงกรณ์ และ ม.เกษตรศาสตร์ มก. http://propsops.com/event/busline/187.php

3.สาย 1154 จากฟิวเจอร์/ เมเจอร์รังสิต -คลองสาม-ขนส่งคลองหลวง (ถนนรังสิต – นครนายก)

4.รถตู้วินฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต-คลองสาม คันที่ผ่าน ม.พฤกษา12 ม.เอื้ออาทร ม.วรารักษ์

5.เดินทางด้วยแท็กซี่ มาหมู่บ้านพกฤษา 12 พิกัด 14.027287 , 100.663648

ส่วนที่ผ่าน ทางเข้าคลองสาม (ถนนรังสิต – นครนายก)
1.สาย ปอ. 538   อนุเสาวรีย์-คลองหก (ถนนรังสิต – นครนายก) ลงปากทางคลองสาม ต้องต่อรถสองแถวสีเขียวปากทาง
2.สาย 188   จตุจักร-คลองหก (ถนนรังสิต – นครนายก) ลงปากทางคลองสาม ต้องต่อรถสองแถวสีเขียวปากทาง
3.สาย 1156 รังสิต-คลองสิบหก ปรับอากาศ (ถนนรังสิต – นครนายก) ลงปากทางคลองสาม ต้องต่อรถสองแถวสีเขียวปากทาง

ส่วนที่ผ่าน ทางเข้าคลองสาม  (คลองหลวง ฝั่งวัดธรรมกาย)
1.สาย 1008  รังสิต-หนองเสือ (ถนนคลองหลวง ฝั่งวัดธรรมกาย) ลงปากทางคลองสาม เดินข้ามฝาก
ต่อรถสองแถวสีเขียวจากตลาดรังสิตด้านตะวันตก หรือ ฝั่งห้างเทสโก้โลตัส รังสิต ให้ขึ้นรถเมล์ ธรรมดา
สีเขียว สาย ๑๐๐๘ (รังสิต- หนองเสือ)1008 จะวิ่งผ่านโลตัส รังสิต  ม.กรุงเทพรังสิต ม.ธรรมศาสตร์
ผ่านแยกบางขันธ์ แม็คโครตลาดไท วัดธรรมกาย และปากทางคลองสาม

*** สามารถใช้รถเมล์ปรับอากาศ ถึง โลตัสรังสิต หรือแยกบางขันธ์ ด้วยสาย ๒๙, ๓๙, ๕๑๐, ๕๒๐
รถเมล์ธรรมดา ถึงแยกบางขันธ์ สาย ๒๙, ๓๙, ๓๕๖ แล้วต่อสาย 1008 ต่อ

จุดสังเกตุ

1.ถ้าเดินทางจากปากทางคลองสาม ฝั่งคลองหลวง วิ่งตามถนนเลียบคลองสาม ด้านซ้ายเป็นคลอง จะผ่าน
รร.สารสาสน์อยู่ด้านซ้ายฝั่งคลอง(800 เมตรจากถนนใหญ่) จากนั้นผ่านวัดเกิดด้านขวา
( 1.7 กม.จากถนนใหญ่) ผ่านม.พฤกษา13 ด้านขวาและสังเกตุขวา ผ่านบิ๊กซีคลองสาม( 3.5 กม.จากถนนใหญ่)
หลังจากนั้นผ่าน ม.ภัสสร2 ภัสสร1 ม.เอื้ออาทร และภัสสร12อยู่ด้านขวา ( 4.2 กม.จากถนนใหญ่) เข้ามาใน
หมู่บ้านภัสสร12 อยู่ซอย 5 เลขที่ 87 เป็น Home Office
2.ถ้าเดินทางจากปากทางคลองสาม ฝั่งรังสิต-นครนายก ปากทางมีป้ายบิ๊กซีคลองสาม และหน้าม.ภัสสร4
(วินสองแถว)วิ่งตามถนนเลียบคลองสามด้านขวาเป็นคลอง เข้ามาประมาณ 2 กม.จะผ่าน ม.Inizio และ
ม.บารนี อยู่ด้านขวา อีกประมาณเกือบ 2 กม. ด้านซ้ายจะเป็นม.วรารักษ์ รร.สามัคคีและรั่วรร.สามัคคีติดกัน
จะเป็นหมู่บ้านภัสสร 12(ประมาณ 4.8 กม.จากถนนใหญ่ รังสิต-นครนายก)  เข้ามาในหมู่บ้านภัสสร12
อยู่ซอย 5 เลขที่87 เป็น Home Office

ติดต่อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างค่ะ

สถานที่ตั้ง dosem24hr.
ที่ตั้ง :  ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :  12120
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  0-2832-3688 (จ-ศ 08.30-16.30น.)
แฟกซ์ :  0-2832-3688
โทรศัพท์มือถือ :  09-6652-4569 ( ทุกวัน 08.30-21.30 น.)
อีเมล์:  webmaster@dosem24hr.com
อีเมล์:  dosem24hr@hotmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.dosem24hr.com
                      แผนที่ : และสถานที่ใกล้เคียง อยู่ใกล้ Big C คลองสาม , Lotus express คลองสาม ,ดรีมเวิล์ด และฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

 ดาวน์โหลดแผนที่ Do SEM ขนาดใหญ่ และวิธีการเดินทางมา Do SEM ไฟล์ PDF. คลิกค่ะ  Do SEM 24 hrs MAP.pdf  เอกสาร 3 หน้า

แผนที่ Do SEM เดินทางมาส่อง SEM

แผนที่เดินทางมารับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Do SEM

แผนที่ Do SEM

Do SEM MAP แผนที่มาส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แผนที่จาก Google ค่ะ


คลิกดูแผนที่ของ 
www.dosem24hr.com ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ


ติดตามเราได้ทาง FACEBOOK dosem24hr. โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน คลิก Like,
เพื่อติดตาม เราแล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง FACEBOOK madosem. โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน คลิก Like,
เพื่อติดตาม เราแล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง FACEBOOK จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน คลิก Like,
เพื่อติดตาม เราแล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราทาง Twitter ได้ 24 ชั่วโมงค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Twitter ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน แล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Google + ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน แล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Google + เพจได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ใหม่ทุกๆวัน แล้วท่านจะไม่ตกข่าว เช่นการแจ้งข่าวงดให้บริการชั่วคราว,โปรโมชั่น, บทความและอื่นๆค่ะ

 

ติดตามเราได้ทาง Blogger ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง dosem.wordpress ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง OK Nation Blog ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Bloggang ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง ExteenBlog ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง วิชาการ.คอม ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ

ติดตามเราได้ทาง Tarad.com ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง B2B ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง velamall ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง dealfish ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง Pantipmarket ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
ติดตามเราได้ทาง Pantip Learn,share & Fun ได้แล้ววันนี้ โดยจะอัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความและอื่นๆค่ะ
 *********************************************************************************************************
บทความน่าสนใจอื่นๆวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX คลิก
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก 
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก 
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก
มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก 
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก
ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก 
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก

บริการเครื่อง SEM,EDS,SemAfore,Sutter coater ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด คลิกค่ะ

 

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

We are a leading Sevice of Scientific, Industrial Instrument and Scanning electron microscope SEM,EDS,EDX,SemAfore,Sputter coater. We operate in Thailand countries.Our service technicians work in the Do SEM Lab and field with the customers. Our well-trained highly skilled technicians are always ready to offer the best technical support and advice. Let our service help you eliminate downtime and improve your quality. our service help you all 24 hr.

Do SEM บริการเครื่องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูง, บริการเครื่องเซ็ม, รับทำเซ็ม, ให้บริการ SEM, ให้บริการ EDS, ให้บริการ SemAfore, ให้บริการ Sputter coater, ทำSEM, ทำEDS, ทำSemAfore, ทำSputter coater, ดูSEM, ดูEDS, ดูSemAfore, ฉาบทองSputter coater, รับทำSEM, รับวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS, รับฉาบเคลือบทอง ,ภาพดิจิตอลไฟล์ SemAfore ไฟล์BMP,JPEG,TIFF, กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนกำลังขยายสูง, กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป, ทำ Line scan, ทำmapping, ทำ Auto beam, ทำ Quant line scan, ทำ Quant mapping, วัดขนาดภาพ SEM, วัดขนาดภาพเซ็มด้วยsemafore, รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ EDS OXFORD เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม Detection limit 0.1% ,JEOL SEM, อัตราค่าบริการเครื่อง EDS,อัตราค่าบริการ SEM, อัตราค่าบริการ SEMAFORE, อัตราค่าบริการ SPUTTER COATER, อัตราค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป, อัตราค่าบริการเครื่องเซ็ม, บริการทำmapping, บริการทำlinescan, บริการsem 24ชั่วโมงไม่มีหยุด,

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s