วิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers ด้วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ

เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers

เราแบ่งเส้นใยเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

เส้นใยจากธรรมชาติ (Natural fibers) เส้นใยจากพืช เช่น ฝ้าย ปอ ป่าน นุ่น ลินิน  รามี  เส้นใยสัตว์ เช่น  ไหม (silk) ผม (hair) ขนสัตว์ (wool) จากแร่ เช่น แร่ใยหิน (asbestos)

เส้นใยจากการประดิษฐ์ (Man-made fibers) ประดิษฐ์จากธรรมชาติ เช่น เรยอน อะซิเทต ไตรอะซีเทต เส้นใยสังเคราะห์ เช่น โพลีเอสเทอร์ ไนลอน โอเลฟินส์  โพลีอรามิด  จากแร่และเหล็ก เช่น เซรามิก กราไฟต์ โลหะ แก้ว

แต่บทความนี้เราจะมาดูเส้นใย ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM เพื่อดูลักษณะเส้นใย ขนาดเส้นใย ลักษณะการทอ ฯลฯ

ลักษณะเส้นใยที่เรานำมาเป็นตัวอย่างในการถ่ายภาพ ตามภาพ จะมีผ้าที่ทอแล้ว เรานำมาเป็นตัวอย่างสองแบบ แบบแรกตามภาพบน เป็นผ้าพันคอ ที่ลักษณะการทอค่อนข้างห่าง และตามภาพเดียวกันด้านล่าง เป็นผ้าแพร ที่ทอ เสร็จแล้ว

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 15kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 ไมครอน หรือ 0.5 mm. (มิลลิเมตร) Low vacuum mode ภาพแบบ BEI COMPO (เป็นผ้าพันคอ)

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 15kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 ไมครอน หรือ 0.1 mm. (มิลลิเมตร) Low vacuum mode ภาพแบบ BEI COMPO (เป็นผ้าพันคอ) วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 10-12 ไมครอน หรือ 0.010 -0.012 มิลลิเมตร

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 ไมครอน หรือ 0.5 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI (เป็นผ้าพันคอ)

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 ไมครอน หรือ 0.1 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI (เป็นผ้าพันคอ) วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 10-12 ไมครอน หรือ 0.010 -0.012 มิลลิเมตร

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 15kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 ไมครอน หรือ 0.5 mm. (มิลลิเมตร) Low vacuum mode ภาพแบบ BEI COMPO (เป็นผ้าแพร)

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 15kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 ไมครอน หรือ 0.1 mm. (มิลลิเมตร) Low vacuum mode ภาพแบบ BEI COMPO (เป็นผ้าแพร) วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 12-14ไมครอน หรือ 0.012 -0.014 มิลลิเมตร

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 ไมครอน หรือ 0.5 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI (เป็นผ้าแพร)

ภาพนี้ฉาบเคลือบทอง ด้วยเวลา 40 วินาที ทำให้เคลือบได้บาง เวลาถ่ายทำให้ Charging up แนะนำต้องฉาบ 150-180 วินาที

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 ไมครอน หรือ 0.1 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI (เป็นผ้าแพร วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 12-14 ไมครอน หรือ 0.012 -0.014 มิลลิเมตร

ภาพนี้ฉาบเคลือบทอง ด้วยเวลา 40 วินาที ทำให้เคลือบได้บาง เวลาถ่ายทำให้ Charging up แนะนำต้องฉาบ 150-180 วินาที

มาดูอีหนึ่งตัวอย่างกัน ตามภาพเรานำเส้นใยไหมมาศึกษา แล้วนำเข้าไปฉาบเคลือบทอง ให้นำไฟฟ้าก่อน

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 100 เท่า สเกล 100 ไมครอน หรือ 0.1 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI  วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 16-22 ไมครอน หรือ 0.016 -0.022 มิลลิเมตร

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 500เท่า สเกล 50 ไมครอน หรือ 0.05 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI  วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 16-22 ไมครอน หรือ 0.016 -0.022 มิลลิเมตร

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 1000เท่า สเกล 10 ไมครอน หรือ 0.01 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 16-22 ไมครอน หรือ 0.016 -0.022 มิลลิเมตร

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 100 เท่า สเกล 100 ไมครอน หรือ 0.1 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI  วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 16-22 ไมครอน หรือ 0.016 -0.022 มิลลิเมตร

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 500เท่า สเกล 50 ไมครอน หรือ 0.05 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI  วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 16-22 ไมครอน หรือ 0.016 -0.022 มิลลิเมตร

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM 10kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 1000เท่า สเกล 10 ไมครอน หรือ 0.01 mm. (มิลลิเมตร) High vacuum mode ภาพแบบ SEI  วัดขนาดความกว้างใย ออกมาแล้ว 16-22 ไมครอน หรือ 0.016 -0.022 มิลลิเมตร

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดกลาง ถึงใหญ่ ส่วนใหญ่ต้องมีการควบคุมการผลิต ให้ได้เป็นมาตรฐานตลอด เพราะบางที นอกจากจะมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบของเส้นใยแล้ว จะมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรที่ใช้ทำเส้นใย และทอ ทำให้หลายโรงงานต้องใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นเครื่องทดสอบด้านมาตรฐาน คุณภาพ QC และR&D ค่ะ

บทความน่าสนใจอื่นๆ
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก
มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก
ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง  คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
บ้านและสวนสวย คลิก

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

เส้นใย,สิ่งทอ,เส้นไหม,เส้นใยสังเคราะห์ ,fibers,วิเคราะห์เส้นใย,วัดขนาดเส้นใย,ถ่ายภาพเส้นใยด้วยSEM, วิเคราะห์ใยสังเคราะห์,วิเคราะห์สิ่งทอ,การย้อมไหม,การย้อมเส้นใย,ควบคุมคุณภาพสิ่งทอ,ควบคุมคุณภาพเส้นใย