วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX

วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX
(** บทความนี้ขอขอบคุณ คุณกลอ์ฟ Mr.Golf มากๆค่ะ จากใจ Do SEM Feb 2,2013 **)

ปกติเครื่องวิเคราะห์ EDS หรือ EDX ชื่อย่อมาจาก Energy Dispersive X-ray Spectrometer มักจะนิยมใช้และ
ติดตั้งบนเครื่อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM มากที่สุด เป็นเครื่องมือประเภท Micro Analysis

สามารถกำหนดจุดในการวิเคราะห์ได้ 2 แบบ
1. Area Analysis วิเคราะห์เป็นพื้นที่ ตารางไมครอน um2
2. Point Analysis วิเคราะห์เป็นจุด จุดวิเคราะห์เล็กเป็นระดับ ไมครอน เล็กถึงระดับนาโน

* มีคำถาม อย่างมากมายที่ผมได้ยินมา ตลอดชีวิตการทำงานเกือบ 20ปี กับทุกท่านที่ได้ใช้ EDS/EDX ว่า Beam ยิงลงมาบนตัวอย่าง มีความกว้างDia. เท่าไร มีขนาดลึกเท่าไร ผมมีคำตอบ ติดตามบทความของ Mr.Golf สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม ผ่านช่องทางของ Do SEM ต่อไปนะครับ (รับจ๊อบนอกจากทำนาครับ 5555)

ตามภาพ EDS หรือ EDX ติดตั้งบนเครื่อง SEM

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ Qualitative Analysis
คือการวิเคราะห์หาว่าตัวอย่างที่เราวิเคราะห์มีธาตุอะไรบ้าง สามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ธาตุ B โบรอน – U ยูเรเนียม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative Analysis
คือการวิเคราะห์หาว่าตัวอย่างที่เราวิเคราะห์มี % ธาตุอยู่ปริมาณเท่าไร โดยสามารถวิเคราะห์หา % ออกมา ได้ 2 แบบ
ตัวอย่าง Minerral/Nature Standard : WOLLASTONITE CaSiO3
1.แบบ Pure Element เราจะได้ผล % ธาตุ หรือ % Element เป็นธาตุๆ    เช่น ตามตัวอย่าง CaSiO3 ที่เราวิเคราะห์ มี% Ca แคลเซียม 34.30%  Si ซิลิกอน 23.8 % O ออกซิเจน    41.30 %  และ Fe เหล็ก 0.05% รวมแล้วเป็น 99.45 % (ผลจากเครื่อง WDX ตามใบ Certificate)

2.แบบ Compound Element จะบอก% ธาตุอยู่ในรูปออกไซด์    เช่นตามตัวอย่าง CaSiO3 วิเคราะห์ มี% CaO แคลเซียมออกไซด์ 48.00%  SiO2 ซิลิกอนออกไซด์    50.94 %  FeO เหล็กออกไซด์ 0.11%  MgO แมกนีเซียมออกไซด์ 0.15% และ  FeO เหล็กออกไซด์    0.11 %  รวมแล้วเป็น 99.29 % (ผลจากเครื่อง EPMA ตามใบ Certificate)
วิเคราะห์แบบนี้เหมาะกับตัวอย่างที่เป็น Oxide,Mineral,Nature,Compound,Sulfides,Rare earth, Glass,Geology,Ceramic Material-Related,Semiconductor,Super Conductor,Magnetic Material, Display Material เป็นต้น

** ถ้าใครมี INCA EDS มีออปชั่น Synthesis ลองใส่สูตร Standard และ Condition ของเราเข้าไปเราก็ จะได้ % ธาตุออกมาทันที โดยเราไม่ต้องยิงตัวอย่าง หรือ Standard เราจริงๆได้ และค่าที่ได้ใกล้เคียงกับ ผลที่เรายิงจริงๆครับ  (INCA EDS ออปชั่น Synthesis บทความต่อไปครับ)

ใหนๆก็พูดถึงตัวอย่าง Minerral/Nature Standard : WOLLASTONITE CaSiO3 กันแล้ว ผมก็จะใช้ตัวอย่างนี้ลองวิเคราะห์จริงกับเครื่อง EDS/EDX ว่าเป็นไง ผลใกล้เคียงกันไหม *** ขอขอบคุณ Mr.David Lee (Do SEM) เจ้าของ Standard ครับ

ตามภาพเป็น WOLLASTONITE CaSiO3 ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM
ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดแผลแล้วจะมีขนาด 1×2 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

หน้าตา Standard WOLLASTONITE CaSiO3 ที่ถ่ายด้วยเครื่อง SEM

การเก็บ Standard เก็บไว้ไม่ค่อยดี ไม่ได้เก็บไว้กับตู้ Dry Cabinet เก็บไว้ตู้ธรรมดานานมาก ปกติ Standard ที่เราซื้อมาจะมีอายุ 1ปี หลังจากนั้นจะต้องส่งกลับบริษัทผู้ผลิต เพื่อขัดทำความสะอาดและออกใบรับรองให้ ใหม่บางที ค่าใช้จ่ายแพงกว่าซื้อใหม่ แต่ถ้าเป็น Standard Box มี 30-50 ตัวขึ้นไปก็คุ้มจะส่งกลับครับ แต่ก็ ประหยัดตังส์กว่าซื้อใหม่แค่ 20-30% ครับ

ตามภาพเป็น WOLLASTONITE CaSiO3 ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM
ที่ 20kv (กิโลโวลท์)  กำลังขยาย x 100 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดแผลแล้วจะมีขนาด 1×2 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แค่บอกตัวอย่างเรามีธาตุ Ca แคลเซียม Si ซิลิกอน O ออกซิเจน  Fe เหล็ก  Mg แมกนีเซียม และมี Mn แมงกานีส  แต่ไม่ได้บอกว่าแต่ละธาตุมีกี่ % ตามภาพเป็น Spectrum ที่ยิงแบบเป็นจุด Point Analysis

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ตามภาพเป็น Spectrum ที่ยิงแบบเป็นพื้นที่ Area Analysis


ตามภาพบนทั้ง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แบบ Point/Area Analysis เราดูภาพแทบจะไม่แตกต่างกัน แต่ 2 จุดถ้าเราวิเคราะห์เชิงปริมาณจะแตกต่างกัน หรือแม้แต่วิเคราะห์เหมือนกันแค่เปลี่ยนจุด ก็ต่างแล้ว ละครับ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ
ตามภาพล่างเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  พื้นที่จุดที่ 1
1.แบบ Pure Element เราจะได้ผล % ธาตุ หรือ % Element เป็นธาตุๆ    CaSiO3 ที่เราวิเคราะห์ มี% Ca แคลเซียม 41.37 (34.30%)  Si ซิลิกอน 22.10 (23.8 %)    O ออกซิเจน 35.97 (41.30 %)  Fe เหล็ก 0.08 (0.05%) Mg แมกนีเซียม 0.04 %    Mn แมงกานีส 0.44 %      รวมแล้วเป็น 100 % (normalization)
**** ค่าในวงเล็บคือค่าจากเครื่อง WDX

ผลด้านล่าง ผลจากเครื่อง EDS/EDX www.dosem24hr.com


ตามภาพล่างเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  แบบ Point จุดที่ 1


ตามภาพเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบกราฟแท่ง พื้นที่จุดที่ 2


วิเคราะห์เชิงปริมาณ

ตามภาพล่างเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  พื้นที่จุดที่ 1 (เปลี่ยนเป็นผลจาก Element% เป็น Compound %)

2.แบบ Compound Element จะบอก% ธาตุอยู่ในรูปออกไซด์    CaSiO3 วิเคราะห์ มี% CaO แคลเซียมออกไซด์ 54.54 (48.00%)  SiO2 ซิลิกอนออกไซด์ 44.74   ( 50.94 %)  FeO เหล็กออกไซด์ 0.12 (0.11% ) MgO แมกนีเซียมออกไซด์ 0.06 (0.15%)    MnO แมกนีเซียมออกไซด์ 0.54  และ  FeO เหล็กออกไซด์ 0.12 (0.11 %)    รวมแล้วเป็น 100 %
(ผลในวงเล็บ จากเครื่อง EPMA ตามใบ Certificate)

ผลด้านล่าง ผลจากเครื่อง EDS/EDX www.dosem24hr.com


ตามภาพเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบกราฟบาร์ พื้นที่จุดที่ 1
การวิเคราะห์แบบ Compound % เราจะได้ผล Element % มาด้วยตามภาพบน  แต่ผล Element % แบบนี้ จะไม่เท่ากับเราทำ Element % อย่างเดียวก่อนหน้านะครับ  และแบบนี้ค่าใกล้เคียงกับใบ Certificate ครับ

Standard ที่เรานำมาทดสอบ ใบรับรอง และอ้างอิงจะเป็นคนละตัว และผลมาจากทั้ง EDS/EDX ,WDX และ EPMA แต่ผลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันครับ
ในเมืองไทยส่วนใหญ่ หน่วยงานที่รับวิเคราะห์ จะวิเคราะห์ผลเป็น Element % ที่บอก% ธาตุเป็นตัวๆไป จะไม่ค่อยมีการวิเคราะห์แบบ Compound % กันครับ แต่ที่นี้รับครับ www.dosem24hr.com ผมจะแนะ วิธีการวิเคราะห์แบบนี้กับ Do SEM อย่างละเอียดไว้แล้วครับ

ส่วนใหญ่ที่ใช้ และให้งานบริการ ในบ้านเราวิเคราะห์ Element % 99 % และ Compound % 1% ครับ

สุดท้ายขอบคุณน้องๆทีมงาน Do SEM ที่ให้ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) มีโอกาสนำความรู้ อันน้อยนิด มาแชร์ครับ ขอบคุณครับ ขอตัวไปทำนาต่อนะครับ รับคำชี้แนะทุกท่านครับทาง manatsanan2007@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………….
Quant,SEM Quant,Qulitative analysis,Quantitative analysis,Element %,Compound %, % ธาตุ,วิเคราะห์ธาตุ,วิเคราะห์%ธาตุ,วิเคราะห์เชิงคุณภาพ,วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ

บทความน่าสนใจอื่นๆ
วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX
คลิก
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม
วิเคราะห์เส้นขน คลิก

มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก
ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง  คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
บ้านและสวนสวย คลิก

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

EDS Services. บริการเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย EDS

EDS Services รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม,
Detection limit 0.1% ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative
การวิเคราะเชิงปริมาณ Quantitative Analysis หาปริมาณ%ธาตุในตัวอย่าง, Element% ,Atomic%

sem quant

sem quant หาปริมาณ element%, atomic %

sem quant 1sp

Qualitative analysis

sem quant

sem quant , Quantitative analysis

sem quant , Quantitative analysis

sem quant , Quantitative analysis

sem quant

sem quant , Quantitative analysis แบบกราฟแท่ง

sem quant 5

sem quant , Quantitative analysis

การวิเคราะเชิงคุณภาพ  Qualitative Analysis
สามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ธาตุ B ถึง U ตามตารางธาตุ
Resolution 129 ev.

Identify EDS peak

Identify EDS peak

spectrum copy

X-ray spectrum copy

spectrum printing

spectrum printing

EDX X-ray spectrum

EDS X-ray spectrum, Qualitative analysis

spectrum zoom

spectrum zooming

วิเคราะห์แบบ Mapping ธรรมดา(Speed mapping)

วิเคราะห์แบบ Mapping (Speed maping) ต่อตำแหน่ง (ไม่เกิน 4ธาตุ)
ถ้าเกิน 4 ธาตุ คิดธาตุที่เกินธาตุละ 200 บาทค่ะ
Speed maping ใช้เวลาทำ 2-5 นาที / ตำแหน่ง

Mix Mapping

speed mapping

speed mapping

Speed mapping

speed map 2

speed map 2

Mix Mapping

speed mapping

speed mapping

การวิเคราะห์ธาตุ Line scan (speed Linescan)
การวิเคราะห์ธาตุ Line scan (speed linescan) 1ตำแหน่งเลือกได้ไม่เกิน 4 ธาตุ ,เกินคิดเพิ่มธาตุละ 200 บาท
Speed linescan ใช้เวลาทำ 2-5 นาที / ตำแหน่ง

linescan mix

linescan mix รวม Linescan กับภาพ

Mix Linescan

linescan mix

linescan mix , Element mix

linescan mix

linescan mix 2 element with Autobeam image

linescan mix4

linescan mix, Line บนภาพ Autobeam

Speed Linescan

linescan1

ลากเส้นกำหนดตำแหน่งทำ linescan

Speed Linescan

linescan 4 ธาตุ

Speed line scan แกน Yจะบอกเป็น cts.(ไม่เหมือนQuant linescan บอกเป็น %element.)

Quant Mapping ใช้เวลาทำ  4-6 ชม. /ตำแหน่ง ราคานี้ยังไม่รวมชั่วโมงการใช้เครื่อง SEM

*     Mapping แบบ Speed map ใช้เวลาทำ 2-5 นาที / ตำแหน่ง
**   Speed Mapping 500บาท/ตำแหน่ง
*** Speed Mapping เกิน4ธาตุคิด ธาตุละ 200 บาท

** ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีทำ Quant Mapping ค๊ะ

Quant mapping 1

Quant mapping 1

Quant mapping2

Quant mapping ระดับสีจะบอกถึง %element

Quant Line Scan

Quant Line Scan ปกติ1ตำแหน่งทำให้ 4 ธาตุ, เกิน4ธาตุคิดค่าบริการเพิ่มธาตุละ 500 บาท

**  Speed Line Scan 500บาท/ตำแหน่ง
*** Speed Line Scan เกิน4ธาตุคิด ธาตุละ 200 บาท

Quant line scan 1

Quant line scan 1

Quant line scan 2

Quant line scan แกน Yจะบอกเป็น %element (ไม่เหมือนSpeed บอกเป็น cts.)

Quant Line Scan แบบ Mix

Quant line scan mix1

Quant line scan mix1

Quant line scan mix2

Quant line scan mix2

รูป Auto Beam แบบ 1 Point และ Area analysis

auto beam1

auto beam แบบ Area

auto beam

auto beam แบบ Area 2

Auto Beam แบบกำหนดจุด 1 จุด

point analysis

point analysis / Autobeam 1 point

Muti point Analysis

Muti point Analysis (เชิงปริมาณ) 1 ตำแหน่งไม่เกิน 4จุด,จุดที่เกินมาคิดจุด 500 บาท/จุด

Auto beam track

Auto beam track, multi point, 6 point

Auto beam track7 results

Auto beam track results เชิงปริมาณ

sem quant

sem quant เชิงปริมาณ, %element

Muti point Analysis (เชิงคุณภาพ)

Muti point Analysis (เชิงคุณภาพ) 1 ตำแหน่งไม่เกิน 4จุด,จุดที่เกินมาคิดจุด 500 บาท/จุด

Auto beam track1

X-Ray analysis

X-Ray analysis1

Auto beam track3

Auto beam track spectrum 6 point

Muti point Analysis (เชิงปริมาณแบบหาค่าเฉลี่ย จากทุกจุดที่ยิง)

Auto beam track6 aver

Auto beam track แบบหาค่าเฉลี่ย 6 จุด

Area Measurement

area measurement

area measurement วัดหาพื้นที่ของภาพออกมาเป็น %

CAMEO Analysis

CAMEO Analysis

CAMEO Analysis ,สีแดงย่าน kev ต่ำ ส่วนสีฟ้า kevสูง

cameo

cameo

Phase Measurement

Phase Measurement

Phase Measurement วัดเพสของตัวอย่างออกมาเป็น %

Do SEM Services

ห้องปฏิบัติการ Do SEM พร้อมให้บริการ SEM, EDS, EDX (EDAX), SemAfore, Sputter Coater

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

Scanning electron microscope, SEM

บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SCANNING ELECTRON MICROSCOPE,SEM
ภาพที่ได้จากเครื่อง SEM
1.ภาพแบบ SEI (Secondary electron image)

SEI Image

SEI Image

Latex SEI Image

Latex SEI Image

2.ภาพแบบ BEI (Backscattered electron image)
2.1 BEI ภาพแบบ COMPO (compositional mode) แยกความแตกต่างตาม atomic number, Z

PbSn BEI COMPO  Image  2

PbSn BEI COMPO Image 2

2.2 BEI ภาพแบบ TOPO (topographic) ภาพแบบมีมิติ,3มิติ

PbSn BEI TOPO  Image 2

PbSn BEI TOPO Image 2

2.3 BEI ภาพแบบ SHADOW (COMPO/TOPO+SHADOW)

PbSn BEI COMPO +Shadows Image  2

PbSn BEI COMPO +Shadows Image 2

PbSn BEI TOPO +Shadows Image  2

PbSn BEI TOPO +Shadows Image 2

SEM Mode ที่บริการ
1.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ HV Mode (HV SEM , high vacuum mode)
2.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ LV Mode (LV SEM , Low vacuum mode)
3.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ HV Mode (HV SEM , high vacuum mode)พร้อมวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
4.ให้บริการเครื่อง SEM แบบ LV Mode (LV SEM , Low vacuum mode)พร้อมวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

* LV SEM หรือ Low vacuum เป็นศัพท์เทคนิคการใช้SEM ในโหมดสุญญากาศต่ำของ SEM ยี่ห้อ JEOL ส่วนศัพท์เทคนิค
ของ SEMยี่ห้ออื่นๆจะมีศัพท์เทคนิคเช่น VP SEM, E SEM, EP SEM, N SEM, WET SEM การทำงานของเครื่องSEM
จะเหมือนๆกัน สามารถดูตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้าได้ ตัวอย่างมีความชื้นอยู่บ้างไม่มาก และเป็นการไม่ทำลายตัวอย่าง

บริการเครื่องวิเคราะห์ธาตุ Energy Dispersive X-Ray Spectrometer, EDS, EDX
สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำ Mapping, line scan, Auto beam, Phase measurement,
Area Measurement, Cameo, Point Analysis, Beam Track
** Mapping และLine scan สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบ Speed (Cps) และ Quant (Element%)

Qualitative Analysis

Qualitative Analysis

.

Quantitative Analysis

Quantitative Analysis

.

Quant mapping

Quant mapping

.

speed map

speed map

.

บริการเครื่องบันทึกภาพดิจิตอลไฟล์ BMP,TIFF,JPEG,PNG, ด้วยโปรแกรม SemAfore 5.0 ยี่ห้อ JEOL
ภาพ SEM ดิจิตอลไฟล์ต้นฉบับ, วัดสเกลตัวอย่าง, วัดมุม, นับจำนวน

SEM Image measurement

SEM Image measurement

บริการเครื่องฉาบเคลือบทอง 99.99% ด้วยเครื่อง SPUTTER COATER
ฉาบเคลือบตัวอย่างที่จะดู SEM ในโหมด HV SEM เพื่อให้นำไฟฟ้าด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ 99.99%

Sputter Coater

Sputter Coater

รายละเอียดทั่วไปการให้บริการของห้องปฏิบัติการ SEM /EDS /EDX (Do SEM )
– การถ่ายภาพพื้นผิวชิ้นงานศึกษา ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด SEM
– ใช้SEM ในการศึกษาสัณฐาน และรายละเอียดลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง
– ใช้SEM ในการศึกษาลักษณะพื้นผิวด้านนอกของเนื้อเยื่อและเซลล์
– ใช้SEM ในการศึกษาตัวอย่างด้านชีววิทยา, พยาธิวิทยา, เทคโนโยลีชีวภาพ
– ใช้SEM ในการศึกษาลักษณะพื้นผิวด้านนอกของหน้าตัดของโลหะและวัสดุต่างๆ
– ใช้SEM ในการศึกษาตัวอย่างร่วมการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX
– การใช้ SEM,EDS ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์รอยบกพร่องและคราบสกปรกของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์วัสดุที่นำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่นกระป่อง กล่อง ฝาจีบ ขวด
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์เขม่าปืน, คราบเขม่าดินปืน
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์ความเสียหายและการกัดกร่อนของวัสดุ
– การใช้ SEM,EDS วิเคราะห์วัสดุทางทันต์แพทย์, วัสดุทำฟัน จัดฟัน วิเคราะห์วัสดุทางการแพทย์
– Failure analysis การวิเคราะห์ความเสียหายวัสดุ ความเสียหายวัสดุอุตสาหกรรม ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– วิเคราะห์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ IC Transistor Relay Semiconductor เซมิคอนดัคเตอร์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วย SEM,EDS
– ทดสอบวิเคราะห์ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนงานรถไฟ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– ทดสอบวิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา อิฐต่างๆ หิน ดิน กรวด แร่ธาตุต่างๆ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของสารปนเปื้อนบนชิ้นงาน วัสดุ(contamination) ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า รางรถไฟ ล้อแมกซ์ ผ้าเบรก ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างลักษณะเป็นผงต่างๆ ผงแป้งต่างๆ ซิงค์ออกไซต์ Zinc oxide ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ Ceramics เซรามิคส์ เซรามิกส์ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ polymer พอลิเมอร์ โพลิเมอร์ ยาง พลาสติก เม็ดยาง ยางพารา ยางรถ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์พระหล่อโบราณ พระเครื่อง พระเครื่องผง พระเครื่องเนื้อโลหะต่างๆ วัตถุโบราณ ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์สิ่งทอ เส้นใย ผ้า ผ้าไหม ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ถ่ายภาพ PCB ลายปริ้น บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟเบอร์ Fiber ด้วยเครื่อง SEM,EDS
– การทดสอบวิเคราะห์ยา เคมีภัณฑ์ ด้วยเครื่อง SEM,EDS

บริการห้องปฏิบัติการ Do SEM

บริการห้องปฏิบัติการ Do SEM

SEM +EDS: คิดค่าบริการใช้เครื่องเป็นชั่วโมง เศษของชั่วโมง บวกเพิ่มอีก1ชั่วโมง ความสามารถ 2-4 ตัวอย่าง/ชั่วโมง
ตัวอย่างควรเตรียมขนาดไม่ควรเกิน 3×3 ซม. แนะนำเตรียมให้เล็กที่สุดที่เตรียมได้ ยิ่งเล็กยิ่งหาตำแหน่งที่ต้องการศึกษาง่ายขึ้น
ประหยัดเวลาในการหาตำแหน่งและการใช้ชั่วโมง SEM

(สามารถเอาตัวอย่างเข้าได้ขนาดใหญ่สูงสุดไม่เกิน 3 นิ้วความสูงไม่ควรเกิน 1นิ้ว)

ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาถ้ามีขนาดใหญ่เกิน และไม่สามารถนำเข้าเครื่อง SEMได้ ทางเราแนะนำให้เตรียมมาให้ขนาดพอดี
เนื่องจาก Do SEM ไม่มี workshop ที่จะเตรียมชิ้นงานให้ได้ตัวอย่างที่ต้องผ่านขบวนการเตรียมอื่นๆที่จะต้องทำมาก่อนเข้า
รับบริการ Do SEM เช่น การดองตัวอย่าง ขัดผิว ผ่านเครื่องCPD หรือการตัดชิ้นงานใหญ่ๆและอื่นๆ ,เพราะทางDo SEM
จะให้บริการเฉพาะนำตัวอย่างของท่านที่จะนำมาศึกษา ติดบนStub และฉาบเคลือบก่อนเข้า SEM เท่านั้นค่ะ

* หมายเหตุ ค่าบริการนี้เฉพาะชั่วโมงการใช้เครื่อง SEMและEDS เท่านั้น ไม่รวมภาพถ่ายดิจิตอลไฟล์,ภาพ Thermal printer,
ผลและข้อมูลจาก EDS,ฉาบเคลือบทอง,ค่าบริการอื่นๆที่มี ในระหว่างให้บริการ
** รับบริการไม่ถึง 1ชั่วโมง นับเป็น1ชั่วโมง
*** เศษของชั่วโมง จะนับเพิ่มอีก 1ชั่วโมง

http://www.dosem24hr.com/index.php ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ