วิเคราะห์แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX

แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX
แป้งมีหลากหลายประเภท แต่เราแบ่งประเภทใหญ่ของแป้งออกเป็น
1. แป้งทำอาหาร เช่น
แป้งสาลี แป้งญวนหรือแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสัมปะหลัง ลูกแป้ง  แป้งเหล้า แป้งจี่     แป้งหมัก แป้งทอด(แป้งโกกิ ) ฯลฯ
2. แป้งทำเครื่องประทินผิว เช่น
แป้งฝุ่น, แป้งเป็นผงละเอียด ใช้ผัดหน้าหรือทาตัว
แป้งร่ำ, แป้งที่ปรุงด้วยเครื่องหอม
แป้งแข็ง (puff powder), แป้งผัดหน้าที่อัดเป็นก้อนแน่นหรือเป็นแผ่น
แป้งสารภี, แป้งที่เอาเกสรสารภี นำมาตําปนกับแป้ง สําหรับทาตัว
แป้งนวล, ผงสีขาวที่ทําด้วยหินปูน แล้วทําเป็นเม็ด ๆ
แป้งผัดหน้า, ผงขาว ๆ ที่ทําด้วยหิน สําหรับผัดหน้า
แป้งกระแจะ, แป้งที่ ใช้ละลายน้ำ สำหรับทาหรือเจิม

ยังมีประเภทและชนิดของแป้งอื่นๆมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงค่ะ บทความนี้เราจะนำแป้งเด็ก และแป้งเย็นสำหรับผู้ใหญ่ ที่เป็นลักษณะแป้งฝุ่นที่ใช้สำหรับผัดหน้าและทาตัว มาถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM เพื่อดูลักษณะ และวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ ด้วย เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เราเรียกสั้นๆว่า เครื่อง EDS หรือ EDX กันค่ะ แป้งที่ใช้เป็นตัวอย่างมี 2 ยี่ห้อ มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดค่ะ

แป้งเด็ก
ตามภาพเป็นผงแป้งเด็ก ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 100 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และผงแป้งเด็กฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นผงแป้งเด็ก ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และผงแป้งเด็กฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นผงแป้งเด็ก ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 2000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และผงแป้งเด็กฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

หลังจากถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM เสร็จเราก็นำตัวอย่างตัวเดิมวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX เพื่อหาปริมาณธาตุและดูว่ามีธาตุอะไรกันบ้าง ต่อค่ะ
วิเคราะห์แป้งเด็ก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ จุดที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดนี้จะพบ O ออกซิเจน,Si ซิลิกอน,Cu ทองแดง, K โปแตสเซียม, และ Zn สังกะสี

วิเคราะห์แป้งเด็ก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1

มีจำนวนธาตุ อยู่กี่ % ให้ดูที่ช่อง Element% เช่นมีทองแดง 2.94% ค่ะ

วิเคราะห์แป้งเด็ก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1 แบบกราฟแท่งเทียน ผลเชิงปริมาณแบบแท่งเทียน ก็จะอ่านค่าสะดวกขึ้นค่ะ

วิเคราะห์แป้งเด็ก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ จุดที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดนี้จะพบ O ออกซิเจน,Si ซิลิกอน,Cu ทองแดง, K โปแตสเซียม, และ Zn สังกะสี และที่พบเพิ่มเติมจากจุดที่ 1คือ Fe เหล็ก, Ca แคลเซียม, และ Mg แมกนีเซียม


วิเคราะห์แป้งเด็ก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 2

มีจำนวนธาตุ อยู่กี่ % ให้ดูที่ช่อง Element% เช่นมีทองแดง 4.81 % ค่ะ

วิเคราะห์แป้งเด็ก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1 แบบกราฟแท่งเทียน ผลเชิงปริมาณแบบแท่งเทียน ก็จะอ่านค่าสะดวกขึ้นค่ะ

แป็งเย็น
ตามภาพเป็นผงแป้งเย็น ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 100 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และผงแป้งเย็น ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นผงแป้งเย็น ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และผงแป้งเย็น ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นผงแป้งเย็น ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) กำลังขยาย x 2000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพ SEI และผงแป้งเย็น ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

หลังจากถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM เสร็จเราก็นำตัวอย่างตัวเดิมวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX เพื่อหาปริมาณธาตุ และดูว่ามีธาตุอะไรกันบ้าง ต่อค่ะ วิเคราะห์แป้งเย็น ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ จุดที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดนี้จะพบ O ออกซิเจน,Si ซิลิกอน,Cu ทองแดง, K โปแตสเซียม, และ Zn สังกะสี Fe เหล็ก, Mg แมกนีเซียม และที่มีมาเพิ่มจากแป้งเด็กคือ Rb รูบิเดียม และไม่มี Ca แคลเซียม
Rb
(อังกฤษ: Rubidium) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 37 และสัญลักษณ์คือ Rb รูบิเดียมอยู่ในตารางธาตุหมู่ 37 รูบิเดียมเป็นธาตุในกลุ่มโลหะแอลคาไลมีสีขาวเงินเนื้ออ่อน Rb-87เป็นไอโซโทปเรดิโอแอคตีฟ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถติดไฟได้เองในอากาศ

วิเคราะห์แป้งเย็น ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1

มีจำนวนธาตุ อยู่กี่ % ให้ดูที่ช่อง Element% เช่นมีทองแดง 4.67 % ค่ะ

วิเคราะห์แป้งเย็น ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1 แบบกราฟแท่งเทียน ผลเชิงปริมาณแบบแท่งเทียนก็จะอ่านค่าสะดวกขึ้นค่ะ

วิเคราะห์แป้งเด็ก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 2 แบบกราฟแท่งเทียน ผลเชิงปริมาณแบบแท่งเทียนก็จะอ่านค่าสะดวกขึ้นค่ะ จุด2 จะไม่มี Rb รูบิเดียม ค่ะ

โอกาสข้างหน้าจะนำตัวอย่างแป้งพับ หรือแป้งทำอาหาร หรือตัวอย่างที่เป็นผง มาถ่ายภาพดูค่ะ ติดตามเราโอกาสหน้านะค่ะ ขอบคุณที่แวะเยี่ยมชมค่ะ ถ่ายและวิเคราะห์โดย www.dosem24hr.com

แป้ง,ผงแป้ง,แป้งฝุ่น,แป้งเย็น,แป้งเด็ก,แป้งทำอาหาร,แป้งข้าวจ้าว,แป้งข้าวเหนียว,แป้งมันสัมปะหลัง,ลูกแป้ง,แป้งเหล้า,แป้งจี่, แป้งหมัก,แป้งทอด,แป้งโกกิ,แป้งสาลี,แป้งญวน,แป้งสด,แป้งกระแจะ,แป้งนวล,แป้งผัดหน้า,แป้งข้าวหมาก,แป้งแข็ง, แป้งดินสอพลอง,แป้งฝุ่น,แป้งร่ำ,แป้งสารภี,แป้งเปียก,powder
***************************************************************************

บทความน่าสนใจอื่นๆ
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก
มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก
ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง  คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
บ้านและสวนสวย คลิก

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์
Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด