CAMEO คือเทคนิคการวิเคราะห์เฟสของวัสดุ เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS,EDX

CAMEO Qualitative phase Image Analysis

CAMEO คือเทคนิคการวิเคราะห์เฟสของวัสดุ เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS,EDX

เหมาะสำหรับตัวอย่างขัดเรียบ, งานหล่อ,เหล็กหล่อ,งานฉาบเคลือบสีและวัสดุ และอื่นๆที่ต้องการเช็คเฟส (Phase analysis)

ตามตัวอย่างที่นำเสนอไม่ได้ขัดเรียบ แต่นำมาวิเคราะห์ให้ดู เป็นไกด์แนะแนวทางในการวิเคราะห์หาเฟส
ตามภาพด้านล่างถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน)หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum
ภาพแบบ SEI ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพด้านล่างถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum
ภาพแบบ BEI COMPO+SHADOWS ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ภาพล่างนี้เป็นตำแหน่งเดียวกัน แต่คนละโหมดภาพ ภาพนี้จะแยกเฉดสีของธาตุ ตามเลขอะตอมมิค atomic no./ z
โดยธาตุเบาจะออกโทนสีมืด(z น้อย) ธาตุหนักภาพจะออกสีสว่าง (z มาก)


เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่อด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX (Qualitative Analysis)
จะได้สเปกตรัมทำให้เราทราบว่าตัวอย่างเราตามภาพ มีธาตุ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn


เราวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX (Quantitative Analysis)
ทำให้เราทราบว่าตัวอย่างเราตามภาพ มีธาตุ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn อยู่ปริมาณเท่าไร เป็น Element %


เราวิเคราะห์ดูการกระจายของธาตุเชิงคุณภาพต่อด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX (Mapping)
จะได้ตำแหน่งการกระจายตัวของธาตุ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn


CAMEO Qualitative phase Image Analysis
เราวิเคราะห์ดูเพสของธาตุเชิงคุณภาพต่อด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX

ตามภาพ เราเช็คเฟสที่ระดับพลังงานที่ย่าน 5.5 kev. ถึง 8.5 kev. ตำแหน่งเฟสนี้จะเป็นการเช็คเฟสของ Mn, Fe, Cu
ระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ 10 นาที (ควรใช้เวลาวิเคราะห์ 30 นาที) จะได้ภาพที่ละเอียดกว่านี้


ตามภาพ เราเช็คเฟสที่ระดับพลังงานที่ย่าน 0.1 kev. ถึง 10 kev. ตำแหน่งเฟสนี้จะเป็นการเช็คเฟสของ
C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn ระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ 10 นาที (ควรใช้เวลาวิเคราะห์ 30 นาที)
จะได้ภาพที่ละเอียดกว่านี้


ตามภาพ เราเช็คเฟสที่ระดับพลังงานที่ย่าน 0.1 kev. ถึง 15 kev. ตำแหน่งเฟสนี้จะเป็นการเช็คเฟสของ
C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn สเกลจะละเอียดกว่า 0.1 kev. ถึง 10 kev. ระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ 10 นาที
(ควรใช้เวลาวิเคราะห์ 30 นาที) จะได้ภาพที่ละเอียดกว่านี้

ตามภาพ เราเช็คเฟสที่ระดับพลังงานที่ย่าน 0.1 kev. ถึง 20 kev. ตำแหน่งเฟสนี้จะเป็นการเช็คเฟสของ
C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn สเกลจะละเอียดกว่า 0.1 kev. ถึง 15 kev. ระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ 30 นาที
จะได้ภาพที่ละเอียดกว่าทุกการวิเคราะห์ที่ผ่านมา การเช็คเฟสเรา สามารถเลือกย่านแคบๆได้
เพื่อต้องการดูเพสของธาตุตัวเดียว หรือสองสามตัว ไม่ต้องดูทุกเพสได้ เช่นถ้าเราต้องการเช็ค Mn เราก็สามารถตั้ง
kev. ประมาณ 5.7- 6.0 kev. ได้

การใช้โปรแกรม และข้อมูลขอขอบคุณ Mr.Golf สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม มากๆค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.dosem24hr.com
*************************************************************************

Tag : cameo,cameo analysis,phase image,phase analysis,qualitative phase,วิเคราะห์เฟสวัสดุ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php

สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์

Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

ลิงก์

บริการ SEM ตลอด 24 ชั่วโมง www.dosem24hr.com

หรือลิงค์ภายใน Blog ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

บริการ SEM ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ที่เดียวในประเทศไทย
บริการเครื่อง SEM, Scanning Electron Microscope
บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด
บริการเครื่อง EDS, Energy Dispersive X-ray Spectrometer
บริการเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ, Quantitative และ Qualitative Analysis
บริการทำ Mapping, Linescan, Beam Track,Auto Beam, SEM Quant
บริการทำ Area measurement, Phase measurement,Cameo,Point Analysis

EDS Services. บริการเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย EDS

EDS Services รับบริการวิเคราะห์ะธาตุ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(Qualitative and Quantitative analysis) ตั้งแต่ธาตุ Bโบรอน- U ยูเรเนียม,
Detection limit 0.1% ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative
การวิเคราะเชิงปริมาณ Quantitative Analysis หาปริมาณ%ธาตุในตัวอย่าง, Element% ,Atomic%

sem quant

sem quant หาปริมาณ element%, atomic %

sem quant 1sp

Qualitative analysis

sem quant

sem quant , Quantitative analysis

sem quant , Quantitative analysis

sem quant , Quantitative analysis

sem quant

sem quant , Quantitative analysis แบบกราฟแท่ง

sem quant 5

sem quant , Quantitative analysis

การวิเคราะเชิงคุณภาพ  Qualitative Analysis
สามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ธาตุ B ถึง U ตามตารางธาตุ
Resolution 129 ev.

Identify EDS peak

Identify EDS peak

spectrum copy

X-ray spectrum copy

spectrum printing

spectrum printing

EDX X-ray spectrum

EDS X-ray spectrum, Qualitative analysis

spectrum zoom

spectrum zooming

วิเคราะห์แบบ Mapping ธรรมดา(Speed mapping)

วิเคราะห์แบบ Mapping (Speed maping) ต่อตำแหน่ง (ไม่เกิน 4ธาตุ)
ถ้าเกิน 4 ธาตุ คิดธาตุที่เกินธาตุละ 200 บาทค่ะ
Speed maping ใช้เวลาทำ 2-5 นาที / ตำแหน่ง

Mix Mapping

speed mapping

speed mapping

Speed mapping

speed map 2

speed map 2

Mix Mapping

speed mapping

speed mapping

การวิเคราะห์ธาตุ Line scan (speed Linescan)
การวิเคราะห์ธาตุ Line scan (speed linescan) 1ตำแหน่งเลือกได้ไม่เกิน 4 ธาตุ ,เกินคิดเพิ่มธาตุละ 200 บาท
Speed linescan ใช้เวลาทำ 2-5 นาที / ตำแหน่ง

linescan mix

linescan mix รวม Linescan กับภาพ

Mix Linescan

linescan mix

linescan mix , Element mix

linescan mix

linescan mix 2 element with Autobeam image

linescan mix4

linescan mix, Line บนภาพ Autobeam

Speed Linescan

linescan1

ลากเส้นกำหนดตำแหน่งทำ linescan

Speed Linescan

linescan 4 ธาตุ

Speed line scan แกน Yจะบอกเป็น cts.(ไม่เหมือนQuant linescan บอกเป็น %element.)

Quant Mapping ใช้เวลาทำ  4-6 ชม. /ตำแหน่ง ราคานี้ยังไม่รวมชั่วโมงการใช้เครื่อง SEM

*     Mapping แบบ Speed map ใช้เวลาทำ 2-5 นาที / ตำแหน่ง
**   Speed Mapping 500บาท/ตำแหน่ง
*** Speed Mapping เกิน4ธาตุคิด ธาตุละ 200 บาท

** ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีทำ Quant Mapping ค๊ะ

Quant mapping 1

Quant mapping 1

Quant mapping2

Quant mapping ระดับสีจะบอกถึง %element

Quant Line Scan

Quant Line Scan ปกติ1ตำแหน่งทำให้ 4 ธาตุ, เกิน4ธาตุคิดค่าบริการเพิ่มธาตุละ 500 บาท

**  Speed Line Scan 500บาท/ตำแหน่ง
*** Speed Line Scan เกิน4ธาตุคิด ธาตุละ 200 บาท

Quant line scan 1

Quant line scan 1

Quant line scan 2

Quant line scan แกน Yจะบอกเป็น %element (ไม่เหมือนSpeed บอกเป็น cts.)

Quant Line Scan แบบ Mix

Quant line scan mix1

Quant line scan mix1

Quant line scan mix2

Quant line scan mix2

รูป Auto Beam แบบ 1 Point และ Area analysis

auto beam1

auto beam แบบ Area

auto beam

auto beam แบบ Area 2

Auto Beam แบบกำหนดจุด 1 จุด

point analysis

point analysis / Autobeam 1 point

Muti point Analysis

Muti point Analysis (เชิงปริมาณ) 1 ตำแหน่งไม่เกิน 4จุด,จุดที่เกินมาคิดจุด 500 บาท/จุด

Auto beam track

Auto beam track, multi point, 6 point

Auto beam track7 results

Auto beam track results เชิงปริมาณ

sem quant

sem quant เชิงปริมาณ, %element

Muti point Analysis (เชิงคุณภาพ)

Muti point Analysis (เชิงคุณภาพ) 1 ตำแหน่งไม่เกิน 4จุด,จุดที่เกินมาคิดจุด 500 บาท/จุด

Auto beam track1

X-Ray analysis

X-Ray analysis1

Auto beam track3

Auto beam track spectrum 6 point

Muti point Analysis (เชิงปริมาณแบบหาค่าเฉลี่ย จากทุกจุดที่ยิง)

Auto beam track6 aver

Auto beam track แบบหาค่าเฉลี่ย 6 จุด

Area Measurement

area measurement

area measurement วัดหาพื้นที่ของภาพออกมาเป็น %

CAMEO Analysis

CAMEO Analysis

CAMEO Analysis ,สีแดงย่าน kev ต่ำ ส่วนสีฟ้า kevสูง

cameo

cameo

Phase Measurement

Phase Measurement

Phase Measurement วัดเพสของตัวอย่างออกมาเป็น %